Centrum Integracji Społecznej
ul Miła 26, 77-100 Bytów
tel.: (59) 822 26-16
e-mail: cis@cisbytow.pl

Nasze projekty

Być albo nie być - reintegracja społeczno-zawodowa

Projekt realizowany jest od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2018. Uczestnikami są osoby bierne zawodowo (osoby niepracujące i nie poszukujące pracy), niebędące bezrobotnymi zarejestrowanymi w PUP, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej. Zakres wsparcia: Usługi aktywnej integracji realizowane w ramach Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnegowięcej

Wyszukaj w serwisie