Centrum Integracji Społecznej
ul Miła 26, 77-100 Bytów
tel.: (59) 822 26-16
e-mail: cis@cisbytow.pl

Aktualności

Ogłoszenie

Centrum Integracji Społecznej w Bytowie zatrudni opiekunki/opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych

więcej


Informacja

Kierownik Centrum Integracji Społecznej informuje, że  

  8 grudnia 2018r. (sobota) 

    Centrum Integracji Społecznej w Bytowie 

czynne będzie w godzinach od 7.00 do 15.00.

Natomiast, w dniu 24 grudnia br. ( Wigilia) Centrum będzie nieczynne.
2017-11-20

Nabór pracownika na stanowisko Obsługa administracyjna projektu ,,Być albo nie być - reintegracja społeczno-zawodowa

OGŁOSZENIE

Kierownika Centrum Integracji Społecznej w Bytowie

w sprawie naboru na stanowisko pracownika samorządowego

Obsługa administracyjna projektu

„Być albo nie być – reintegracja społeczno-zawodowa”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

więcej


2017-10-17

Nabór kandydatów na stanowisko Podinspektora ds. kadr i administracji

Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Bytowie ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Podinspektora ds. kadr i administracji
więcej


2017-06-14

Centrum Integracji Społecznej w Bytowie zatrudni opiekunki/opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych

Centrum Integracji Społecznej w Bytowie

zatrudni opiekunki/opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych

więcej


2017-02-10

Centrum Integracji Społecznej podejmie współpracę z doradcą zawodowym

Centrum Integracji Społecznej podejmie współpracę z doradcą zawodowym

w ramach realizacji projektu „Być albo nie być – reintegracja społeczno-zawodowa”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

 

więcej


Informacja o wynikach naboru na stanowisko ,,Obsługa administracyjna projektu"

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Obsługa administracyjna projektu

w Centrum Integracji Społecznej w Bytowie

w ramach realizacji projektu „Być albo nie być – reintegracja społeczno-zawodowa”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

więcej


Informacja o wynikach naboru na stanowisko ,,Pracownik socjalny” w Centrum Integracji Społecznej w Bytowie

Informacja o wynikach naboru na stanowisko ,,Pracownik socjalny”

w Centrum Integracji Społecznej w Bytowie

w ramach realizacji projektu „Być albo nie być – reintegracja społeczno-zawodowa”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

więcej


2017-01-18

Nabór na stanowisko Obsługa administracyjna projektu "Być albo nie być - reintegracja społeczno-zawodowa"

OGŁOSZENIE

Kierownika Centrum Integracji Społecznej w Bytowie

w sprawie naboru na stanowisko pracownika samorządowego

Obsługa administracyjna projektu

„Być albo nie być – reintegracja społeczno-zawodowa”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

                       

więcej


2017-01-11

Nabór na stanowisko Obsługa administracyjna projektu

Informacja o wynikach naboru na stanowisko „Obsługa administracyjna projektu”

W ramach naboru na stanowisko „Obsługa administracyjna projektu” nie wyłoniono żadnego kandydata na stanowisko.

Bytów, dnia 18.01.2017r.  Iwona Adamczyk 

Kierownik CIS w Bytowie

OGŁOSZENIE

Kierownika Centrum Integracji Społecznej w Bytowie

w sprawie naboru na stanowisko pracownika samorządowego

Obsługa administracyjna projektu

„Być albo nie być – reintegracja społeczno-zawodowa”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

                      

 

więcej


2017-01-09

Centrum Integracji Społecznej rozpoczęło realizację projektu "Być albo nie być - reintegracja społeczno-zawodowa"

Z dniem 1 stycznia 2017r. Centrum Integracji Społecznej w Bytowie rozpoczęło realizację projektu "Być albo nie być - reintegracja społeczno-zawodowa" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

więcej


2017-01-05

Centrum Integracji Społecznej podejmie współpracę z PSYCHOLOGIEM

W ramach realizacji programu reintregracji społeczno-zawodowej dla osób uzależnionych od alkoholu, Centrum podejmie współpracę z PSYCHOLOGIEM.więcej


Życzenia Świąteczne

Z okazji zbliżąjacych się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2017 Roku, szczęścia, zdrowia i spełnienia marzeń, życzy Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Bytowie wraz z Pracownikami więcej


2016-12-20

Nabór na stanowisko Kierownika Centrum Integracji Społecznej w Bytowie

W dniu 16 grudnia 2016r. Burmistrz Bytowa ogłosił nabór na stanowisko Kierownika Centrum Integracji Społecznej w Bytowie.
Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych: do 28 grudnia 2016r., Urząd Miejski w Bytowie, ul. 1-go Maja 15.
Treść ogłoszenia o naborze, znajduje się na BIP Urzędu Miejskiego w Bytowie, zakładka Nabór pracowników. 
więcej


2016-12-06

Nabór na stanowisko Pracownik socjalny

OGŁOSZENIE

Kierownika Centrum Integracji Społecznej w Bytowie

w sprawie naboru na stanowisko pracownika samorządowego

„Pracownik socjalny”

w ramach realizacji projektu „Być albo nie być – reintegracja społeczno-zawodowa”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

więcej


2016-12-06

Nabór na stanowisko Obsługa administracyjna projektu

Informacja o wynikach naboru na stanowisko „Obsługa administracyjna projektu”

W ramach naboru na stanowisko „Obsługa administracyjna projektu” nie wyłoniono żadnego kandydata na stanowisko.

Bytów, dnia 11.01.2017r. Iwona Adamczyk 

Kierownik CIS w Bytowie

 

 

 

OGŁOSZENIE

Kierownika Centrum Integracji Społecznej w Bytowie

w sprawie naboru na stanowisko pracownika samorządowego

Obsługa administracyjna projektu

„Być albo nie być – reintegracja społeczno-zawodowa”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

więcej


2016-12-02

CIS w Bytowie otrzyma dofinansowanie z Unii Europejskiej na aktywizację społeczno-zawodową osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym

W dniu 24 listopada 2016 roku, Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdził wyniki oceny merytorycznej projektów z Poddziałania 6.1.2. Aktywizacja społeczno-zawodowa,  współfinasowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt pn. „Być albo nie być – reintegracja społeczno-zawodowa” złożony w czerwcu 2016r. przez Gminę Bytów otrzymał pozytywną ocenę i został wybrany do dofinansowania. Realizowany będzie w okresie 01.01.2017r. – 31.12.2018r. przez jednostkę budżetową Gminy – Centrum Integracji Społecznej w Bytowie wraz z Powiatowym Urzędem Pracy w Bytowie – partnerem projektu.  Realizacja projektu obejmie 48 mieszkańców gminy Bytów zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym (40 kobiet i 8 mężczyzn),oddalonych od rynku pracy, nieaktywnych zawodowo. Efektem realizacji projektu  będzie uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych i podjęcie zatrudnienia w trakcie lub bezpośrednio po zakończeniu udziału w nim. Aby to osiągnąć, każdy z uczestników będzie realizował indywidualną ścieżkę wsparcia, która zawiera udział w warsztatach społecznych m.in. edukacja ogólna, psychoterapia, psychoedukacja, warsztaty dla osób doznających przemocy w rodzinie, warsztaty dla rodziców mających problemy wychowawcze z dziećmi, zarządzanie budżetem domowym, poradnictwo prawne, oraz udział w warsztatach zawodowych m.in. kompetencji cyfrowych, doradztwo zawodowe, kursy zawodowe, warsztaty z zakładania działalności gospodarczej i spółdzielni socjalnej. Rolą Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie będzie m.in. przeprowadzenie i inicjowanie spotkań uczestników z lokalnymi pracodawcami, prowadzenie warsztatów planowania kariery zawodowej przy wykorzystaniu usług powiatowego urzędu pracy, zorganizowanie wizyty u lokalnego przedsiębiorcy. Całkowita kwota realizacji projektu 713.812,00 zł. 

więcej


2016-10-27

Informacja o wynikach naboru na stanowisko głównego księgowego Centrum Integracji Społecznej w Bytowie

Bytów, dnia 27.10.2016r.

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko głównego księgowego

w Centrum Integracji Społecznej w Bytowie

  

W wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Edyta Jankowska zam. Udorpie.

Uzasadnienie:

Pani Edyta Jankowska spełnia wymagania kwalifikacyjne i formalne określone w ogłoszeniu o naborze na ww. stanowisko pracy.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się znajomością wiedzy ogólnej i zawodowej. Kandydatka posiada predyspozycje gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na stanowisku pracy.

Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Bytowie

Iwona Adamczyk

 

 

więcej


2016-10-24

Poszukujemy doradcę zawodowego

Centrum Integarcji Społecznej w Bytowie zaprasza do składania CV przez osoby posiadające wykształcenie o kierunku DORADCA ZAWODOWY.
Zakres czynności: przeprowadzenie zajęć z aktywizacji zawodowej w ramach umowy zlecenie w okresie listopad -grudzień 2016r. 
Zaintersowanych prosimy o kontakt osobisty i składanie dokumentów na adres:
Centrum Integracji Społecznej w Bytowie 
ul. Miła 26a, 77-100 Bytów, 
w godzinach od 7.00 do 15.00
lub kontakt tel. 59 822 26-16
Mile widziane doświadczenie w prowadzeniu zajęć aktywizacyjnych dla osób bezrobotnych.
więcej


2016-10-19

Poradnia Leczenia Uzależnień w Bytowie

 

Informacja

 

Od 01.10.2016 r. przy Poradni Zdrowia Psychicznego NSP ZOZ ,,Meden Agen” w Bytowie została otwarta Poradnia Leczenia Uzależnień.

W ramach działań Poradni pacjenci będą mogli skorzystać z porad lekarza psychiatry, oraz brać udział w spotkaniach z psychologiem.

Wizyty poprzedzone są rejestracją:

- osobistą pod adresem: Bytów, ul. Sikorskiego 30/1 czynną od poniedziałku do piątku w godz.9.00-15:00,

- telefoniczną pod numerem 59 822 11 32

więcejWyszukaj w serwisie