Centrum Integracji Społecznej
ul Miła 26, 77-100 Bytów
tel.: (59) 822 26-16
e-mail: cis@cisbytow.pl

Informacja o wynikach naboru na stanowisko ,,Pracownik socjalny” w Centrum Integracji Społecznej w Bytowie

W wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Lilianna Strakosz zam. Bytów

Uzasadnienie:

Pani Lilianna Strakosz spełnia wymagania kwalifikacyjne i formalne określone w ogłoszeniu o naborze na ww. stanowisko pracy.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się znajomością wiedzy ogólnej i zawodowej. Kandydatka posiada predyspozycje gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na stanowisku pracy.

Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Bytowie

Lucyna Rakowicz


Wyszukaj w serwisie