Centrum Integracji Społecznej
ul Miła 26, 77-100 Bytów
tel.: (59) 822 26-16
e-mail: cis@cisbytow.pl

Ogłoszenie

Poszukujemy osób z kwalifikacjami:

- pielęgniarka,

- opiekunka środowiskowa,

- opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych,

- asystent osoby niepełnosprawnej,

- mile widziane doświadczenie w opiece nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi.

Do usług opiekuńczych świadczonych przez opiekunów należeć będzie:

- wykonywanie zaleceń wg decyzji MOPS, w tym zabiegów pielęgnacyjnych i higienicznych

- wykonywanie wszelkich innych czynności w celu zaspokajania codziennych potrzeb  

   podopiecznego np.: pomoc przy ubieraniu się, robienie zakupów,  utrzymywanie

   czystości w miejscu zamieszkania podopiecznego, przygotowywanie posiłków,

   gotowanie, pranie, podawanie leków,

- wizyty u lekarza oraz realizacja recept,

- udzielanie pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia podopiecznego,

- podtrzymywanie w podopiecznym chęci w realizacji swoich zainteresowań np. czytanie

   książek, chodzenie na spacery, itp.

 

Praca od poniedziałku do niedzieli i w dni świąteczne.

Rodzaj zatrudnienia – umowa zlecenie


Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem tel. 59 822 26 16

lub osobiście w siedzibie Centrum Integracji Społecznej w Bytowie,

ul. Miła 26, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00. do 15.00
Wyszukaj w serwisie