O Centrum Integracji Społecznej

O Centrum Integracji Społecznej

Głównym zadaniem centrum jest reintegracja społeczno-zawodowa

Idea Centrum

Ideą Centrum Integracji Społecznej jest dotarcie do osób, które nie posiadają lub mają ograniczone możliwości uczestnictwa, wpływania i korzystania z podstawowych instytucji i rynków, które powinny być dostępne dla wszystkich oraz stworzenie im kompleksowego wsparcia, w miarę możliwości i adekwatnie do zapotrzebowania lokalnego rynku pracy. Centrum jest pomostem pomiędzy pomocą społeczną a otwartym rynkiem pracy. Jest coraz bardziej docenianym elementem polityki społecznej.

Uchwalona przez Sejm RP w czerwcu 2003 r. ustawa o zatrudnieniu socjalnym na trwałe wpisała CIS-y w katalog koncepcji programowych działań wobec osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Centrum Integracji Społecznej w Bytowie powołano15 lat temu na mocy zarządzenia nr 61/2005 Burmistrza Miasta Bytowa z 21 marca 2005 roku. Działalność rozpoczęło z dniem 1 kwietnia 2005 r. w formie gospodarstwa pomocniczego przy Urzędzie Miejskim w Bytowie. Decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 16 lutego 2005 r. nadano Centrum Integracji Społecznej w Bytowie pierwszy status centrum. Przez cały okres działalności centrum przechodziło dwie zmiany formy organizacyjnej: od 01.04.2005 r. do 31.12.2010r. – stanowiło gospodarstwo pomocnicze; od 01.01.2011 r. do 31.12.2014 r. – samorządowy zakład budżetowy; od. 01.01.2015 r. – istnieje jako jednostka organizacyjna.

Od początku działalności centrum kierowali kolejno: Joanna Główczewska, Jerzy Barzowski, Iwona Adamczyk oraz do chwili obecnej Lucyna Rakowicz. Na każdym z tych etapów centrum świadczyło kompleksowe działania szkoleniowe w formie reintegracji społecznej i zawodowej. Świadczyło również usługi dla gminy Bytów i jej mieszkańców np. usługi opiekuńcze, usługi utrzymania i pielęgnacji terenów zieleni. Przez ten czas niezmiennie ma swoją siedzibę przy ul. Miłej, w miejscu, którym skupiają się inne jednostki wpisane w gminną politykę społeczną.

Zadanie Centrum

Głównym zadaniem centrum jest reintegracja społeczno-zawodowa. W ramach tego zadania pod skrzydła CIS-u trafiają zgodnie z ustawą osoby bezdomne, uzależnione od alkoholu, narkotyków, chore psychicznie, długotrwale bezrobotne, byli więźniowie czy niepełnosprawni. W ramach części społecznej organizowana jest pomoc psychologiczna, terapeutyczna, reintegracja życia codziennego i inne, które sprzyjają powrotowi uczestnika do życia w społeczeństwie. Część zawodowa szkolenia pomaga uczestnikom w zdobyciu nowych umiejętności, kompetencji czy kwalifikacji, przygotowując ich jednocześnie do pracy na wolnym rynku pracy.

Usługi opiekuńcze

Poza reintegracją społeczno-zawodową centrum świadczy również usługi opiekuńcze dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Usługi te zostały skierowane do centrum na mocy zarządzenia Burmistrza Bytowa. Usługi w pierwszej kolejności przyznawane są na podstawie decyzji MOPS-u. W miarę możliwości staramy się również świadczyć usługi dla osób prywatnych. W ramach tych usług pomagamy w codziennych czynnościach, zakupach, itp. Usługi te wykonują opiekunki osób starszych i niepełnosprawnych.

© Centrum Integracji Społecznej w Bytowie 2020 -2024   |   Polityka prywatności

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

więcej Zgoda