Usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze

Postępujące procesy starzenia się populacji, wzrastająca ilość rodzin niepełnych oraz niski status ekonomiczny seniorów, w szczególności samotnych, to czynniki, które powodują, że usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania dostarczane przez gminę to jedna z form usług społecznych o coraz większym zasięgu i znaczeniu społecznym. Zapewnienie odpowiedniej jakości tych usług to istotne wyzwanie. Usługi te przyczyniają się bowiem do utrzymania odpowiedniego poziomu życia osób starszych, które w codziennym życiu doświadczają ograniczeń w zaspokajaniu podstawowych i niezbędnych potrzeb.

Usługi opiekuńcze to świadczenie niepieniężne z pomocy społecznej, obejmujące pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych - opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz (w miarę możliwości), zapewnienie kontaktów z otoczeniem osobie starszej, która w tym zakresie wymaga pomocy innych osób.

Wymiar i zakres usług opiekuńczych uzależniony jest od stanu zdrowia osoby starszej, jej sytuacji rodzinnej i materialnej, sprawności psychofizycznej jak również możliwości wsparcia i udzielenia pomocy ze strony rodziny i środowiska. Usługi opiekuńcze świadczone są przez Centrum Integracji Społecznej na podstawie zarządzenia Burmistrza Bytowa.

 

Rodzaje świadczonych usług:

Pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych

 1. czynności żywieniowe np.:
  • przygotowanie lub dostarczenie posiłków (w tym minimum jednego gorącego) oraz produktów żywnościowych
  • pomoc w spożywaniu posiłków lub karmienie OS , o ile wymaga tego jej stan zdrowia
 2. czynności gospodarcze np.:
  • przynoszenie opału, palenie w piecu 
  • utrzymywanie w czystości najbliższego otoczenia osoby starszej (z wyłączeniem ciężkich
   prac porządkowych) 
  • wynoszenie śmieci 
  •  utrzymywanie w bieżącej czystości sprzętu codziennego użytku, w tym urządzeń
   sanitarnych 
  • utrzymywanie w czystości naczyń stołowych i kuchennych 
  • utrzymywanie w czystości sprzętu pomocniczego ułatwiającego codzienne funkcjonowanie (np. wózek inwalidzki, balkonik, podnośnik) 
  • robienie zakupów 
  • pranie odzieży, bielizny pościelowej, niezbędne prasowanie
 3. czynności organizacyjne:
  • ustalanie wizyt lekarskich i towarzyszenie w nich jeżeli zachodzi taka potrzeba
  • realizacja recept lekarskich 
  • załatwianie spraw urzędowych lub towarzyszenie podczas wizyt w urzędach lub innych instytucjach i organizacjach 
  • pomoc w regulowaniu opłat (na życzenie) 
  • pomoc w organizacji czasu wolnego 
  • zgłaszanie do naprawy urządzeń i instalacji domowych 
  • Inne czynności wynikające z indywidualnych potrzeb osoby starszej

Opieka higieniczna:

 1. utrzymanie higieny – mycie ciała, mycie głowy, kąpiel
 2. czesanie
 3. obcinanie paznokci
 4. golenie
 5. pomoc w załatwianiu potrzeb fizjologicznych
 6. układanie osoby chorej w łóżku i pomoc przy zmianie pozycji
 7. zapobieganie powstaniu odleżyn lub odparzeń
 8. zmiana pieluchomajtek,
 9. czyszczenie protez zębowych
 10. zmiana bielizny osobistej i pościelowej
 11. słanie łóżka
 12. inne czynności wynikające z uzasadnionych indywidualnych potrzeb osoby starszej

Pielęgnacja zalecona przez lekarza:

 1. czynności pielęgnacyjne
 2. podawanie leków
 3. mierzenie temperatury, ciśnienia, poziomu cukru itp.
 4. inne czynności wynikające z indywidualnych zaleceń lekarskich

Zapewnienie kontaktów z otoczeniem:

 1. inicjowanie, ułatwianie kontaktu z rodziną i środowiskiem lokalnym
 2. organizacja wyjść z mieszkania
 3. pomoc w zaspokajaniu potrzeb duchowych, w tym religijnych
 4. inne czynności wynikające z indywidualnych potrzeb osoby starszej
© Centrum Integracji Społecznej w Bytowie 2020 -2024   |   Polityka prywatności

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

więcej Zgoda