Być albo nie być – reintegracja społeczno-zawodowa

Być albo nie być – reintegracja społeczno-zawodowa

Projekt realizowany był od 01.01.2017 r. do 28.02.2019 r. przez Centrum Integracji Społecznej w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Bytowie. Uzyskał wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach działania 06.01.

Aktywna Integracja, Poddziałania 06.01.02. Aktywizacja społeczno - zawodowa. Grupą docelową projektu były osoby długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne, zagrożone wykluczeniem społecznym. Projekt objął wsparciem łącznie 52 mieszkańców gminy Bytów. Głównym celem projektu było zwiększenie uczestnikom szans powrotu na rynek pracy oraz wyrównanie różnic społecznych wynikających z wykluczenia. Udział w projekcie każdego uczestnika był podzielony na dwa etapy: aktywizację społeczną oraz aktywizację zawodową.

W ramach aktywizacji społecznej odbyły się następujące panele szkoleniowe: szkolenie bhp i p.poż., edukacja ogólna i wiedza o społeczeństwie, warsztaty motywacyjne, psychoedukacja, zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w domu i w miejscu pracy, warsztaty planowania życia, psychoterapia indywidualna, indywidualne poradnictwo prawne i obywatelskie, edukacja zdrowotna i profilaktyka uzależnień, zajęcia integracyjne uczestników, warsztaty planowania budżetu domowego, nauka poprawnej polszczyzny i zasad komunikacji, warsztaty z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, warsztaty z ekonomii społecznej, warsztaty rękodzieła i dramy, warsztaty dla rodziców mających problemy wychowawcze, warsztaty dla osób doznających przemocy, edukacja kulturalna.

Drugim etapem zajęć była reintegracja zawodowa, w którym odbyły się następujące panele szkoleniowe: doradztwo zawodowe, indywidualne doradztwo zawodowe ustalające ścieżkę rozwoju zawodowego, doradztwo w zakresie kompetencji cyfrowych, warsztaty planowania kariery przy wykorzystaniu PUP, kurs zawodowy, wizaż i stylizacja, wizyta u lokalnego przedsiębiorcy.

Wsparciem dodatkowym w projekcie były: refundacja kosztów przejazdu, refundacja kosztów opieki nad dzieckiem, ubezpieczenie od NNW, ciepły posiłek, poczęstunek w trakcie zajęć odzież i obuwie ochronne, materiały szkoleniowo-edukacyjne.

Całkowita wartość projektu wyniosła 713 812,00 zł., w tym ze środków europejskich: 606 740,20 zł , z budżetu krajowego 71 381,20 zł oraz wkład własny 35 690, 60 zł.

CIS-nę na Miłą reintegracja społeczno-zawodowa ...Poprzedni
Program reintegracji społeczno-zaw...Następny

zobacz również

Dźwignia do zatrudnienia

Dźwignia do zatrudnienia

Celem projektu jest podniesienie zdolności do uzyskania zatrudnienia przez co najmniej 83 uczestników projektu w latach 2019-2021. Grupą docelową projektu są osoby bezrobotne ...
więcej
Czas na zmiany – reintegracja społeczno-zawodowa

Czas na zmiany – reintegracja społeczno-zawodowa

Głównym celem projektu jest zwiększenie uczestnikom szans powrotu na rynek pracy oraz wyrównanie różnic społecznych wynikających z wykluczenia.
więcej
CIS-nę na Miłą reintegracja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym

CIS-nę na Miłą reintegracja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym

Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywizacja społeczno - zawodowa
więcej
Program reintegracji społeczno-zawodowej

Program reintegracji społeczno-zawodowej

Program ten odbywa się corocznie i skierowany jest w szczególności do osób uzależnionych od alkoholu. Zadanie to jest współfinansowane ze środków ...
więcej
© Centrum Integracji Społecznej w Bytowie 2020 -2024   |   Polityka prywatności

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

więcej Zgoda